Kattavel


Avel, med målet att förstärka vissa önskade egenskaper, som exempelvis att vara sociala och beskedliga, och reducera mindre önskvärda egenskaper, som exempelvis ärftliga defekter och sjukdomar, hos en djurras har människan ägnat sig åt i flera tusen år, och kattavel är bara en del av denna vår strävan att "tämja" naturen.

Persern, som är en av våra äldsta kattraser, är en långhårig katt. den började importeras till europa ifrån Iran redan på 1600-talet. Dagens perser skiljer sig dock en hel del i typ från den ursprungliga persern. Persern av idag har ett öppet uttryck med stora klara ögon och en bred nosspegel, och kort uttryckt skall "allt" på Persern vara runt - runda ögon, runt huvud, kort och förhållandevis bred kropp etc.

Det finns oerhört många åsikter kring avel och olika avelsstrategier tilllämpas och förordas av olika individer. Dock, är det Vid all typ av avel oerhört viktigt med god (och aktuell) kunskap om genetik, en genomtänkt avelsetik och även ett stort mått av ödmjukhet inför naturens komplexitet och vår egen begränsade fattningsförmåga. Ordet genetik kommer från grekiska där gennan betyder alstra. Kattgenetik är läran om hur katter ärver sina egenskaper. En enskild katts egenskaper beror både av arvsanlag och miljö. Egenskaper som pälsens längd, färger och mönster beror på arvet och inte på miljön. Kunskap om kattgenetiken kan utnyttjas för att avla fram vissa önskade egenskaper eller för att undvika ärftliga defekter. Tamkatten har har 38 kromosomer, dvs 19 kromosompar, där det ena kromosomparet kommer från modern och det andra från fadern. Varje kromosom är uppbyggd av sekvens av tusentals gener, där den ena genen i ett par kommer från modern och den andra ifrån fadern. Gener är dominanta eller recessiva. Exempelvis är genen för långhårig päls recessiv, medan genen för kort hår är dominant. Det innebär att en långhårog katt som persern inte bär på anlag för kort päls och att två perserkatter som paras enbart kan få perserungar. Exoten, dvs den korthåriga perser, kan däremot vara bärare av långt hår.


En viktig aspekt vid all typ av avel är storleken på avelsbasen. Vid en alltför liten avelsbas, vanligtvis sätter genetikerna denna undre gräns vid ca 200 individer, ökar risken för att rasen "kollapsar" på grund av inavelsdepression. Vårt bidrag till Perserfolket är att vid all vår avel arbeta för en breddad avelsbas.


SVERAKS allmänna presentation av kattrasen Perser (se mera under fliken Persern här ovan)


Startsidan | Om oss | Våra katter | Om avel | Kattungar | Persern | Länkar