SE*Hippolyte's perser

är en liten uppfödning av perserkatter i hemmamiljö. Vi är en stor familj som alla har ett stort hjärta för katterna. Vi bor i ett stort hus i Vallentuna, ett par mil norr om Stockholm.

Katteriet började med en "stor" liten egensinnig honkatt, S*Böörs Ursa Minor. Hennes egensinnighet gav inspiration till katteriets namn - Ursa är honan som styr och Hippolyte var Amazonernas drottning.

Vår intention är att varje katt skall ska få ett begränsat antal kullar - vi vill inte "överavla" vare sig våra honor, eller de hanar som kommer att bo hos oss. Vi avlar även endast på friska och sunda djur som uppfyller standarden för perserkatter och är utan genetiska defekter. Sen kan det alltid födas kattungar, som inte riktigt uppfyller våra krav för att gå vidare i avel. I enlighet med SVERAKs riktlinjer så förordar vi kastrering av de katter som köps som sällskapskatter.

SE*Hippolyte´s har tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen (1988:534) att "yrkesmässigt eller i större omfattning hålla, föda upp, upplåta, sälja eller ta emot katter för förvaring eller utfodring".e-mail: perser@hippolytes.se


Senast uppdaterad 2023-03-13